Seminarul de Cercetare Interdisciplinara a Religiilor si Ideologiilor


Activitati SCIRI 2007

Posted in Activitati 2007 de sciri pe martie 3, 2008
Tags: ,

12-01-2007 Prezentare SCIRI

Codruţa Cuceu – Sfera publică şi democraţie la John Dewey

19-01-2007 Conferinta SCIRI

Michael Schafir, BBU Cluj “Joseph de Maistre – reactionary or conservatory?”

25-01-2007 in cooperation with Italian Cultural Center

Sandu Frunza, “Holocaust between memory and survival at Primo Levi, Emil Fackenheim and Richard Rubenstein

27-03-2007 SCIRI Conference

Dr. Vered Reich, „The New Religion of Celebrity Worship”

10-05-2007, 14.00 hours

Dr. Pamela Dungy, „Teaching and Promoting Tolerance”

11-05-2007, orele 18.00

Prof. Tudor Catineanu, „Un posibil concept deontologic – corectitudinea”

17- 05- 2007 Conferinta SCIRI

Aurel Codoban – Pluralizarea comunicării în societatea occidentală

11-09-2007 Prezentare SCIRI

Robert Arnăutu – Statutul ontologic al informaţiei cuantice

17-10-2007 Conferinta SCIRI

Moshe Idel – Hasidismul românesc

2-11-2007 Prezentare SCIRI

Lorin Ghiman – Ce înseamna mesianism laic? Probleme ale istoriei elitelor culturale interbelice, pornind de la opera lui Walter Benjamin

30-11-2007 – Conferinta SCIRI, in colaborare cu Biblioteca Judeteana « O. Goga »

Ştefan Borbely – Mitopoetica cenuşii

14-12-2007 Conferinte SCIRI

Mihaela Frunză – Regândind statutul filosofiei astăzi

Ştefan Maftei – Rădăcinile evreieşti ale dadaismului

Publicitate